Välkommen till Logati – föreningen har som syfte att:

– Arbeta för ökad social och kulturell jämlikhet, samt arbeta aktivt för att förebygga våld, diskriminering och fattigdom.

– Förstärka sociala nätverk i samhället.

– Minska och motverka segregation på lokal nivå.

– Hjälpa elever med läxor, speciellt i kärnämnen

– Modersmålsundervisning för flerspråkiga barn.

– Hjälpa kvinnor med svenskundervisning och integrationsfrågor. Speciellt nyanlända eller arbetslösa.

– Kurser i konst och hantverk.

– Träning för tjejer och kvinnor för att öka deras självförtroende.

– Föreläsningar samt utflykter för att främja medlemmarnas kompetens om utvecklingsfrågor.

Hur arbetar Logati?

Lärare

Vi jobbar enligt ett garanterat program baserat på läroplanen.
Vi har legitimerade och erfarna lärare.
Vi finns på flera ställen i Storstockholm.
Vi erbjuder modersmålsundervisning, läxhjälp, studiehandledning.
Vi tror på att alla människor har inre drivkraft i sitt lärande och att vi kan hjälpa dig till succé och bättre framtid.

Har du några frågor?

Kontakta oss

E-post

kontakt@logati.se

Logati samarbetar med