Om Logati

Sonia Soudani, grundare och verksamhetschef

Bakgrund
Vi bildade föreningen hösten 2020 efter ökat behov av att stödja och hjälpa nyanlända, barn och vuxna med integration och inkludering i den svenska samhället.

Syfte
Vi vill bidra till att öka medvetenheten om vikten av att delta i den svenska samhället. Öka kunskaperna om språk och kultur som är nyckel till framgång. Dessutom vill vi medverka till att skapa sociala nätverk samt erbjuda många aktiviteter att välja mellan.

Mål
Vi vill bidra till att öka barn och kvinnors kunskaper och förbättra studieresultat för barn och vuxna i utsatta områden.
Vi vill också uppmuntra kvinnor att bli mer delaktiga och ta initiativ och bli aktiva i samhället.
Vi vill skapa en trygg mötesplats.
Vi vill att anhöriga blir påverkade så att det sprids vidare till fler människor.

Metod och aktiviteter
Erbjuda läxhjälp, studiehandledning och modersmålsundervisning så vi underlättar för många som har det svårt i skolan att kunna uppnå ett bättre resultat och lyckas i skolan.
Ge möjlighet för kvinnor att träffa andra kvinnor och testa på olika aktiviteter för att öka självförtroende att våga möta andra och tar en större plats i samhället. Dessutom gynnar det och leder till nya samtalsområden och träning av det svenska språket.
Erbjuda aktiviteter för kvinnor inom områden som konst, hantverk, matlagning, datakunskap, hälsa och fysisk träning etc.
Ordna mötesplats och/eller cafe för samtal om hur det är att komma till ett nytt land, inspirera varandra och delge kunskaper samt ha föreläsning om olika företeelser i samhället som är bra att känna till.
Vi kommer att främja jämställdhet, tillgänglighet och mångfald i verksamheten. Det viktigaste är att skapa en trygg miljö för dialog och vägledning genom att alla får talutrymme oavsett kön, möta varandra med respekt, alla får möjlighet att bli delaktiga i aktiviteten om de vill. Genom att vi efterfrågar erfarenheter och kunskaper från deltagarnas kulturer.

Organisering
Administrativ personal håller i ekonomi, samordnar och planerar.
Undervisande lärare för läxhjälp, modersmålsundervisning och studiehandledning Volontärer som håller i olika aktiviteter

Spridning
Vi sprider information, kunskap genom sociala medier, kontakta skolor som undervisar nybörjare i språket, utdelning av broschyrer och samarbeta med olika föreningar.

Logati samarbetar med